Inför språkkrav i skola och förskola

Kommunen behöver ställa ett tydligt krav på en grundnivå i svenska språket för personal som vill arbeta med barn och unga. Språkkunskaperna brister hos personalen på många håll i Linköping.

Många som jobbar inom förskolan vittnar om att det tyvärr blivit vardag med kollegor, både fast anställda och vikarier, som inte kan tillräckligt bra svenska. Det går ut över barnens språkinlärning.

Vi anser att Linköpings kommun ska införa språkkrav i skola och förskola, och har tidigare lämnat in en motion om det. Språkkravet ska ske vid nyanställningar, och befintlig personal som är i behov av att förbättra kunskaperna i svenska ska få möjlighet att utbilda sig via arbetsgivaren.

Ska vi bryta segregationen behöver vi se till att alla barn i Linköping möter personal med tillräckliga språkkunskaper, det är särskilt viktigt i utsatta områden. 

Här kan ni läsa motionen.

Fakta
Vi socialdemokrater har även lämnat in en motion om att kommunen ska skärpa uppföljningen av vuxenutbildningarna i Linköping, för att säkerställa kvaliteten. I samma motion föreslog vi att kommunen ska kontrollera att elever som avslutat SFI lever upp till kunskapskraven och arbetsmarknadens krav på språkkompetens.