Inför fria bussresor för 70-plussare

Vi vill att kommunen inför fria bussresor under lågtrafik för alla Linköpingsbor som är över 70 år

Vi driver förslaget sedan ett par år och lägger nu fram det som ett vallöfte. Resorna ska gälla de timmar på dagen då bussarna bara används av ett fåtal resenärer. Syftet är att göra det enklare för äldre att förflytta sig i samhället.

Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och har låga pensioner. För dem skulle fria bussresor i lågtrafik underlätta livet och göra skillnad.

Långt ifrån alla äldre har tillgång till bil eller möjlighet att köra. Att vi väljer att lägga gränsen vid 70 år beror på att många får minskad pension då.

Det finns även en miljöaspekt eftersom vi tror att det skulle få fler att välja bort bilen i stadsmiljö till förmån för lokaltrafiken.

Idag rullar bussarna nästan tomma under lågtrafik, så låt de äldre nyttja dem i stället för att de ska fortsätta köra utan passagerare. Att resa kollektivt är både hållbart och socialt.