Mälarbacken , enhet 6a, Björn Melander och Almaze Aberha Foto & Copyright:Martina Huber/Socialdemokraterna

Högersväng drabbar kvinnor

På senaste kommunfullmäktige hade alla partier i Linköping, på Vänsterpartiets initiativ, möjlighet att ge anställda inom upphandlad verksamhet rätt till heltid. Det valde Sverigedemokraterna och Alliansen att inte rösta ja till.

Dessa partier prioriterar som vanligt inte löntagarna eftersom de inte är beredda att använda vårt viktigaste verktyg för att fler ska kunna jobba heltid – upphandling.

Ofrivillig deltid är ett problem främst inom kvinnodominerade yrken. Den som jobbar deltid mot sin vilja tvingas leva på lägre lön, vilket i längden innebär lägre pension. Det krävs ingen djupare insiktsförmåga för att förstå vad det för med sig i en människas liv.

För oss socialdemokrater och fackföreningsrörelsen är rätt till heltid en högt prioriterad fråga. Vi vet dessutom att rätt till heltid via upphandling fungerar utmärkt. Under det socialdemokratiska styret förra mandatperioden började vi införa det i äldreomsorgen med gott resultat.

Vår plan att gå vidare med rätt till heltid inom utbildningsförvaltningen riskerar att läggas på is. Alliansen vill i stället avvakta med rätt till heltid för att utgå från verksamheternas behov. I klartext betyder det att de borgerliga partierna som vanligt prioriterar arbetsgivarna framför löntagarna, medan Sverigedemokraterna ännu en gång sviker arbetarna.

Vi är oroliga för den högersväng som kommer drabba Linköping de kommande åren. Värst kommer den drabba kvinnor i välfärdsyrken. Nu väntar fyra år av borgerligt minoritetsstyre, där Sverigedemokraterna har en vågmästarroll i kommunfullmäktige. Tisdagens kommunfullmäktige ger en bild av vilken högerpolitik de tänker föra.

Från fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna kommer vi följa utvecklingen noga. Sveriges femte största kommun ska inte tvinga in kvinnor inom bland annat städ och måltidspersonal i ofrivillig fattigdom. Det är inte värdigt en så rik kommun som vår.

Att borgerliga partier inte prioriterar människorna på golvet är knappast någon nyhet. Nu klarnar bilden alltmer av att även Sverigedemokraterna är ett arbetarfientligt parti.

Kristina Edlund

gruppledare Socialdemokraterna

Therese Waller

ordförande Kommunal i Linköping