Fel att sälja ut delar av allmännyttan

Alliansen väljer att sälja ut lägenheter i vårt kommunala bostadsbolag med stöd av SD.

Många har svårt att få bostad. Många har inte råd att köpa en bostad. Då kan hyresrätt vara ett alternativ.

Ändå väljer Alliansen att sälja ut delar av vårt kommunala bostadsbolag Stångåstaden med stöd av SD. Lägenheterna ska ombildas till bostadsrätter. Det röstades igenom på kommunfullmäktige den 26 mars och kommer stå inskrivet i Stångåstadens ägardirektiv.

Trasa inte sönder bostadsmarknaden i Linköping. Vi har redan i dag för lång kö till våra befintliga hyresrätter inom Stångåstaden. Linköping behöver fler hyresrätter – inte färre.