En rättvis klimatomställning för hela Linköping

Vi vill att Linköping blir ledande inom grönt flyg. Det ska bli lättare för Linköpingsborna att göra miljövänliga val och vi behöver skala upp det gröna företagandet.

Vid en valvinst vill vi koppla ihop kommun, forskning och näringsliv för att utveckla flygbränslen med mindre klimatpåverkan. Liknande projekt finns på andra håll, men eftersom Linköping är flygets huvudstad med ett stort universitet tror vi att det skulle vara värt att satsa på här.

Bilbranschen är inne i en resa mot fossilfritt, och flyget behöver göra samma sak. Men att lägga ner flygplatsen är inte aktuellt eftersom vi anser att det skulle göra mer skada än nytta.

Det behöver även bli lättare för Linköpingsborna att göra miljövänliga val. Därför lovar vi söndagsöppet på återvinningscentralerna om vi vinner valet.

För att göra det enklare att tanka fossilfritt i både stad och på landsbygd lovar vi att ta fram en grön bränsleförsörjningsplan för landsbygden.

Vi vill också bygga bättre cykelvägar utanför den täta staden. Utanför tätorten behöver man också kunna cykla några kilometer utan att behöva dela väg med bilarna.

Vi vill också upplåta kommunal mark åt företag vars verksamhet bidrar till omställningen mot fossilfritt. För att bli mindre beroende av vädret eller stabiliteten i andra länder vill vi öka självförsörjningen av lokala livsmedel. Det ska ske genom att kommunen köper in fler produkter av lokala livsmedelsproducenter.

Våra vallöften i korthet inom klimat och miljö

  • Koppla ihop forskning, kommun och näringsliv för att utveckla grönare flygbränslen.
  • Söndagsöppet på återvinningscentraler
  • Göra det lättare att tanka fossilfritt på landsbygden
  • Bygga säkrare cykelvägar utanför den täta staden
  • Stötta lokala livsmedelsproducenter för att öka självförsörjningen