Inga oseriösa skolor i Linköping

Vi vill att kommunerna ska få rätten att bestämma vilka friskolor som ska få etablera sig inom kommungränsen. Sverige är det enda land i världen där offentligt finansierade skolor tillåts göra obegränsade vinstuttag.

Tyvärr har det blivit gynnsamt för oseriösa aktörer att bedriva skola i Sverige. Det finns friskolor som anställer obehöriga lärare för att hålla nere lönekostnaderna, samt avancerade bolagsupplägg för att tömma skolkoncerner på summor som borde gå till undervisningen. Det finns också religiösa friskolor som inte respekterar barnens rätt att slippa religiös påverkan på skoltid.

Idag har lokala politiker endast yttranderätt över vilka skolor som ska få etablera sig i Linköping. Trots att det faktiskt är Linköpingsborna som finansierar skolorna med sina skattemedel. Beslutet tas av Skolinspektionen.

Vi anser att det är fel. Linköpings kommun måste själv få makten att avgöra vilka skolor som behövs här. Vi måste återfå kontrollen för att kunna hålla borta oseriösa skolbolag som främst vill dela ut vinst till aktieägarna.

Vi vill däremot inte ta bort alla friskolor. Friskolor fyller en funktion och ska finnas kvar. Problemet är de oseriösa aktörerna som spär på skolsegregationen och tar ut skattepengar som vinst.