Så hanterar vi coronakrisen

För Linköpingsbornas bästa gäller samarbete över partigränserna.

Som största oppositionsparti har vi tillsammans med den styrande Alliansen valt att lägga de stora politiska konflikterna åt sidan, så vi kan ta oss igenom den här krisen på bästa sätt. Det handlar om liv, hälsa och jobb.

För oss socialdemokrater är ingångsvärdena tydliga:

  • Att säkerställa hur vi på bästa sätt kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen.
  • Att säkra välfärden.
  • Att mildra effekterna för de arbetstagare som drabbas.

Tillsammans med den styrande Alliansen har vi även kommit överens om att skjuta upp budgetprocessen, som skulle ägt rum i maj, till i höst. Anledningen är att det just nu är svårt att få en bild av de ekonomiska konsekvenserna för vår kommun på grund av coronakrisen. Det är inte heller demokratiskt försvarbart att hantera så viktiga ärenden när två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter inte är närvarande.

Tills dess: Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena. Det kommer en tid efter Corona och tillsammans tar vi oss igenom det här.