Bygg en ny fullstor idrottshall i Ekholmen

Den styrande Alliansen har åter sagt nej till att bygga ut en idrottshall för att möta behoven hos föreningslivet. Nu föreslår vi att kommunen bygger en fullstor hall på Fredriksbergsområdet så snart som möjligt.

Eftersom antalet unga växer i Linköpings södra delar planerar kommunen att bygga ut Ekholmsskolan, Fredriksbergsskolan och Blästadsskolan. Vi socialdemokrater yrkade på att Blästadsskolans idrottshall också skulle byggas ut, men förslaget avslogs på Kommunstyrelsens sammanträde av den styrande Alliansen.

Under valrörelsen lovade Allianspartierna dyrt och heligt att bygga ut idrottshallarna för att ge plats till skolan och föreningarna. De löftena verkar inte vara vatten värda när det väl kommer till kritan.

Både Ekholmsskolan och Blästadsskolan byggs ut just nu, samtidigt som allt fler flyttar till de södra delarna av staden. Konkurrensen om halltider ökar och de som drabbas är förstås barnen.

Sett till sin storlek är Linköping en av kommunerna med sämst tillgång till fullstora idrottshallar i Sverige. För att avlasta Blästadsskolan anser vi att det är extra angeläget att skynda på byggandet av Fredriksbergshallen.