Arbetarrörelsens stipendium till minne av Rystads Folkets Hus

Känner du en ungdom eller har kontakt med en ungdomsförening/grupp som vill möjliggöra för fler att fördjupa sig i kulturell utövning eller samhällsengagemang? Jobbar hen/föreningen/gruppen i arbetarrörelsens anda? Då kanske du ska nominera till Arbetarrörelsens stipendium?

Nomineringsförfarande:
Arbetarrörelsens stipendium i Linköping ska delas ut med ambitionen att verka i arbetarrörelsens anda. De medel som delas ut ska i första hand gå̊ till personer eller grupper som annars skulle ha svårt att ägna sig åt sitt intresse. Stipendiet delas ut första maj och innehåller upp till 50 000 kronor som kan fördelas på en eller flera stipendiater.

Arbetarrörelsens organisationer har möjlighet att nominera lämpliga kandidater. Till arbetarrörelsens organisationer räknar vi:

  • Arbetarekommunen med alla S-föreningar
  • LO-förbunden
  • ABF

Stipendiet riktar sig i första hand till yngre Linköpingsbor. Stipendiet delas ut för att möjliggöra vidareutveckling inom kulturell verksamhet i vidsträckt bemärkelse, t ex litteratur, bildkonst och musik eller förkovran och utveckling av ett samhälleligt engagemang. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma. Stipendiet kan delas ut både till enskilda och till grupper.

Nomineringarna skall vara stipendiekommittén till handa senast tisdagen 14 april 2020. Stipendiaten skall ha möjlighet att närvara vid stipendieutdelningen den första maj.

 

Nominering med tillhörande motivering skickas till:

Linköpings Arbetarekommun
S:t Larsgatan 43A
582 24 Linköping

Märk kuvertet: Arbetarrörelsens stipendium

Nominering med tillhörande motivering kan även skickas till [email protected]