Använd överskottet till att ordna sommarjobb

För att få ner den växande ungdomsarbetslösheten vill vi införa en sommarjobbsgaranti för Linköpings unga. Pengarna ska tas från kommunen som väntas gå med ett stort ekonomiskt överskott även i år.

Den ekonomiska återhämtningen i samhället går snabbare än väntat, mycket tack vare statliga stöd från regeringen. Det märks inte minst i Linköpings kommun, där den ekonomiska delårsrapporten visar ett högre resultat än det prognostiserade.

Kommunen väntas gå 270 miljoner kronor plus 2021. Därför vill vi avsätta 10 miljoner kronor till en sommarjobbsgaranti.

Vi behöver agera nu för att se till att så många unga som möjligt får en kontakt med arbetslivet. Att inleda sitt vuxna liv som långtidsarbetslös är skadligt.

Över ett år in i pandemin kan Linköpings borgerliga styre inte längre skylla på kort framförhållning. Det finns många jobb både inom kommunen och privata företag i sommar, särskilt med tanke på att många hemestrar.