Anställ ”hemesterguider” i sommar

Vi vill att kommunen ska göra mer för att ordna sommaraktiviteter och jobb för unga i Linköping. Det handlar bland annat om att anställa ”hemesterguider”.

Vi vill även skjuta till mer pengar till föreningar, och att kommunen i samverkan med några av de större idrottsföreningarna (som tappat mycket intäkter i samband med corona) ska starta aktivitetspunkter för spontanidrott i olika kommundelar.

Fritidshemmens roll är viktig

Fritidshemmen i kommunen borde också kunna söka en utökad sommarlovspeng för att genomföra aktiviteter och utflykter med barnen.

Vi tror att vi behöver göra mer, särskilt den här sommaren

– Föreningarna har en nyckelroll och vi vill maximera deras möjlighet att bidra. Dessutom får de genom detta välbehövligt ekonomiskt stöd efter en tuff vår. Fritidshemmens roll är också viktig, och genom en utökad sommarlovspeng får de större möjlighet att hitta på roliga aktiviteter, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd i opposition.

– Vi tror att vi behöver göra mer, särskilt den här sommaren, för att det ska finnas aktiviteter för barn och unga i Linköping. Det handlar om att skapa ett mervärde för Linköpingsborna, men också om att motverka den utsatthet som kan uppstå av att bli isolerad, säger Niklas Nåbo (S), vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Sommarjobb i gröna näringar

På grund av reserestriktionerna blir det en ”hemestersommar” för många. Vi socialdemokrater vill ta fasta på det genom att ge Visit Linköping i uppdrag att handleda sommarjobbare som kan guida i naturupplevelser, att upptäcka närområdet och tipsa om saker att göra lokalt.

Vi har tidigare föreslagit att kommunen ska underlätta för unga att anställas i gröna näringar. Det konkretiseras nu genom att kommunen ska bistå med transport för dem som har svårt att ta sig till sina arbetsplatser.

– Vi ska inte krångla till det. Våra förslag är enkla satsningar som kan göra stor skillnad. Fler unga kan få sommarjobb, föreningar kan få ökat stöd och barn och unga i hela Linköping får fler roliga sommaraktiviteter, säger Jonatan Hermansson (S), vice ordförande i Bildningsnämnden.

Förslagen beräknas sammanlagt kosta cirka 2 miljoner kronor.