Alliansen och SD röstade nej till rätt till heltid vid upphandling

Alliansen och Sverigedemokraterna säger sig vara positiva till att fler kvinnor ska kunna jobba heltid. Men de är inte beredda att använda vårt viktigaste verktyg - upphandling. Det klingar falskt.

På kommunfullmäktige den 6 november röstade Alliansen och Sverigedemokraterna inte ja till att införa rätt till heltid vid upphandlingar i Linköpings kommun.

Konsekvensen blir att flera anställda inom till exempel städ och hemtjänst tvingas jobba deltid mot sin vilja. I sin tur innebär det att leva på en lägre lön och lägre pension än man önskar.

Alliansen och Sverigedemokraterna säger sig vara positiva till att personer i kvinnodominerade yrken kunna jobba heltid, men är inte beredda att använda vårt viktigaste verktyg – upphandling. Det klingar falskt.

Vi vet redan att upphandling fungerar utmärkt. Det såg vi under förra mandatperioden då vi började införa rätt till heltid inom äldreomsorgen.

Hade Socialdemokraterna fått fortsätta styra Linköping hade nästa steg varit att fortsätta med rätt till heltid inom utbildningsförvaltningen – vilket Alliansen är emot. I sitt politiska program skriver de att de vill avvakta med rätt till heltid inom utbildningsförvaltningen för att utgå från verksamheternas önskemål.

Det här visar att Alliansen som vanligt inte prioriterar löntagarna och att Sverigedemokraterna än en gång sviker arbetarna.