39 miljoner till Linköping för ökat byggande

Regeringen beslutade 2016 att införa en byggbonus för de kommuner som bygger mest. Nu har årets byggbonus fördelats och Linköping för över 39 miljoner.

– Det är positivt att Linköping även i år får ta del av den statliga byggbonusen. Vi behöver fokusera på billigare byggande och bonusen är viktig för att förverkliga det. Pengarna kommer bland annat att gå till projektet Berga Äng där billigare hyresrätter ska byggas, säger Elias Aguirre (S).

Linköping har som mål att färdigställa 1 000 bostäder per år. Redan i augusti nåddes målet för 2017. Linköping är en av 199 kommuner som får ta del av statsbidraget för ökat bostadsbyggande.