Foto: Anders Löwdin

Vårt valmanifest

I valet den 9 september står Linköpingsborna inför ett vägval. Satsningar på vård, skola och omsorg står mot skattesänkningar och privatiseringar. Misstro mot demokratin och en tro på enkla lösningar står mot öppenhet.

Socialdemokraterna går till val på att öka tryggheten, på en äldreomsorg utan vinstjakt, en skola där kunskap går före skattesänkningar och en snabbare integration.

I stället för att sänka skatten och privatisera äldreomsorgen är vår vision tydlig: Vi behöver fler som är med och utvecklar förskolan, skolan och äldreomsorgen. Vi ska anställa 1 000 nya medarbetare i förskola, skola och äldreomsorg till 2022. Så bygger vi ett starkt samhälle och ett tryggare Linköping.

Valmanifest2018