Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vår politik

Linköping är en bra kommun att växa upp och leva i. Men Linköping kan bli bättre. Vårt mål är en sammanhållen kommun där alla ska ha möjligheten att bestämma över sitt eget liv.

Vårt fokus behövs. Hos det borgerliga styret ser vi tendenser att konkurrensutsätta mer av äldreomsorgen samtidigt som de inte bygger ut skolplatserna i den takt som behövs. Barn och unga ska undervisas i riktiga skolor – inte baracker. Vi kan inte heller blunda för de tuffare frågorna. Segregationen är stor och tydliga insatser behövs för att bryta den.

Medan Alliansstyret vill avskaffa polisens lista över särskilt utsatta områden fokuserar vi på konkreta insatser för att stärka tryggheten där den är hotad. I Linköping finns gängkriminalitet, och känslan av otrygghet ska inte behöva förekomma i någons hemkvarter. För att få bukt med otryggheten behöver vi våga se problemen samt bemöta dem både på kort och lång sikt.

Linköping är en tillväxtkommun dit många vill flytta och där många vill jobba. Vi har mycket att vara stolta över. I dagsläget pendlar 20 000 personer hit och vårt näringsliv är starkt med cirka 11 000 företag. Kompetensförsörjningen är dock en utmaning och därför behöver vi från politikens håll se till att Linköping blir en ännu mer attraktiv kommun att flytta till och leva i. Vi behöver också bygga ännu fler bostäder.

Till skillnad från många andra kommuner har Linköping en stark ekonomi som gått plus flera år i rad. Det skapar en grundtrygghet vi ska värna om och gav oss förutsättningar under förra mandatperioden, när vi hade förmånen att styra, att satsa extra på områden som skola och äldreomsorg.

Vi har ett universitet med cirka 32 000 studenter och ett universitetssjukhus av världsklass. För att kunna fortsätta blomstra och utvecklas behöver vi alla samverka. Genom en kombination av satsningar på välfärden med ett ambitiöst klimatarbete.

Vi vill se ett jämlikt samhälle där klass, kön eller etnicitet inte påverkar dina förutsättning för en gott liv. Alla ska kunna känna frihet och framtidstro. Vi vill bygga ett Linköping där varje människa kan utvecklas som individ, råda över sitt eget liv och ha möjlighet att påverka samhället.

facebook Twitter Email