Hela Linköping ska blomstra

Det ska vara möjligt att leva, bo och verka i hela Linköping. Socialdemokraternas politik utgår från människors vardag. Att ha nära tillgång till förskola, skola och livsmedelsbutik är en självklarhet. På samma sätt behöver vi ha en politik som bejakar det som skapar attraktivitet på landsbygden. Vi tror många goda idéer skulle kunna genomföras om de boende själva också får möjligheten att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling.

 • Bränsleförsörjning och laddning också på landsbygden
  Det ska vara lätt att göra rätt. Därför behövs en bränsleförsörjningsplan för stad och land tas fram som säkerställer möjligheten att tanka och ladda fossilfritt i hela Linköping.

 • Ge landsbygdsorterna en egen budget att förfoga över
  Vi vill införa medborgarbudget för landsbygdsorterna där boenden själva påverkar satsningar i orten utifrån egna önskemål.

 • Stärkt service på landsbygden
  Linköpings kommun behöver säkerställa att det finns fritidsaktiviteter och mötesplatser även på landsbygden. Det kan handla om att öppna upp skollokaler kvällstid, spola upp isbanan vintertid eller stärka servicepunkterna.

 • Mer lokal mat i och från Linköping
  Uppmuntra initiativ för småföretagare och kooperativa lösningar för livsmedelsproduktion, så att de kan bli mer livskraftiga och bidra till ökad självförsörjning.

 • Säkra gång- och cykelvägar även på landsbygd
  Även i tätorter och på landsbygd ska det vara enkelt och säkert att gå och att ta cykeln. Därför behöver gång- och cykelbanor, luftpumpar, parkeringar och cykelställ byggas ut i kommunen, för att göra det möjligt att cykla till affären, skolan eller bussen.