Utbildning

Vi socialdemokrater tycker att skolan är väldigt viktigt och utbildning är nyckeln till framtiden. Därför har vi i Linköping sedan valet 2014 satsat på mer personal bland de minsta barnen, minskade klasser på lågstadiet, läxhjälp till alla och bättre löner för lärarna. Dessutom arbetar vi för att minska administrationen för lärarna så de kan lägga mer tid på att förbereda mötet med eleven.

Vi vill:

  • Säkerhetsställa att skolan är en trygg plats med ordning och studiero
  • Skapa en jämlik kunskapsskola och stoppa vinstjakten. Resurser ska fördelas rättvist, efter behov
  • Investera i lärare och skolledare. Alla elever har rätt att möta behöriga och skickliga lärare, därför har vi satsat på att höja lärarlönerna i Linköping.
  • Öka personaltätheten och minska stora klasser, till exempel genom att tillföra fler lärare till klasserna.
  • Satsa på tidiga insatser, fler specialpedagoger och stärkt elevhälsa.

 

Vill du läsa om vad Socialdemokraterna tycker nationellt? Här kan du läsa.