Miljö

För oss Socialdemokrater är det viktigt att satsa på att minska vår klimatpåverkan och minska vårt avtryck på jorden. Här i Linköping har vi ett mycket ambitiöst mål, att bli en koldioxidneutral kommun 2025.

Koldioxidneutralitet innebär att Linköping inte tillför atmosfären något nettotillskott av koldioxid. Det är inte möjligt med nollutsläpp av koldioxid 2025 och därför måste vi kompensera. Det sker genom överskottsproduktion av ”klimatnyttig” el där vi måste vara mer än 100 procent självförsörjande. Ett första och viktigt steg för att minska utsläppen av koldioxid är att använda energi sparsammare och effektivare. Det går att bygga energisnåla bostäder och lokaler. Det går att minska biltrafiken genom bättre kollektivtrafik och bättre villkor för cyklister.

Linköping satsar därför på:

  • Prioritering av koldioxidmålet i budgeten.
  • Långsiktigt klimatarbetet över flera mandatperioder.
  • Tillförande av investeringsmedel för att öka produktionen av förnyelsebar och resurseffektiv energi.
  • Arbete tillsammans mellan kommun och de kommunala bolagen för ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

 

Vill du läsa vad Socialdemokraterna nationellt tycker om miljön? Då kan du läsa här.