Jobb

Vårt mål är arbete åt alla. Ett jobb ger egen försörjning, gemenskap och möjlighet att utvecklas. Det är en förutsättning för att människor ska känna frihet och makt över sitt eget liv. Vi socialdemokrater vill se ett samhälle där vi samarbetar för att utveckla den svenska modellen. Vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Alla som kan jobba ska jobba och alla som jobbar ska kunna leva på sin lön.

Under mandatperioden har till exempel ungdomsarbetslösheten minskat kraftigt och antalet sommarjobb varit rekordhögt varje sommar. Det är viktigt för att ge unga en fot in på arbetsmarknaden och en första rad i sitt CV.

Vi vill:

  • Halvera etableringstiden för nya svenskar. Tiden till ett första jobb är idag för lång. Vi vill förkorta etableringstiden för att ge människor möjlighet till egen försörjning och personlig frihet
  • Bygga bort bostadsbristen för att ge möjlighet till människor att flytta till Linköping för jobb.

 

Vill du läsa om vad Socialdemokraterna satsar på nationellt? Då kan du läsa mer här.