Representantskap 25 september

  • 25 september
  • Storgatan 43, Linköping

Välkommen till representantskap! 
Detta representantskap kommer att inledas med ett besök från Maria som arbetar som områdespolis i Linköping. Maria kommer att berätta om deras arbete i områdena med fokus på ungdomarna. Utöver det kommer även styrelsens arbetsgrupp för politikutveckling att informera om sitt arbete och hur vi som arbetarekommun kommer arbeta med politikutveckling under mandatperioden.

Om du som valt ombud för din s-förening inte har möjlighet att delta vid mötet uppmanas du kontakta någon av din förenings ersättare.

Varmt välkommen!

Datum:      måndag 25 september
Tid:  17.30-20.00
Plats:         fullmäktigesalen, Linköpings stadshus