Representantskap 25 februari

  • 25 februari 18:00 - 20:00
  • Storgatan 43, Linköping

Måndag den 25 februari är det dags för medlemsmöte med Socialdemokraterna i Linköping. Innan representantskapet startar kommer ett temamöte hållas om partikongressen. Handlingarna till partikongressen har nu kommit och du hittar dem längst ner på denna sida. Alla medlemmar är välkomna på mötet men bara valda ombud har rösträtt.

Tid: 18.00

Plats: Fullmäktigesalen, Linköpings stadshus (Storgatan 43)

Handlingar:

Dagordning repskap 190225

Valberedningsförslag fyllnadsval

Fyllnadsval inkomna nomineringar

Kanslistödsavgift/förtroendemannaavgift repskap

 

Organisatorisk handlingsprogram

Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige 

 

Varmt välkommen!