Representantskap 15 oktober

  • 15 oktober 17:30 - 20:30
  • Linköpings stadshus

Varmt välkommen till Socialdemokraterna i Linköpings högsta beslutande möte; representantskapet. Alla medlemmar är välkomna att delta i mötet, yttra sig och lägga förslag. Beslut fattas av de av föreningarna valda ombuden. Klicka på länken nedan för att se vad dagordningen innehåller.

Förslag till dagordning181015 RS

181015 Valberedningens förslag

Sammanställning inkomna nom Bolag

Sammanställning inkomna nom Nämnder

TEMA – partikongress 2019 – ÖPPET FORUM

Innan representantskapets förhandlingar startar inbjuds alla medlemmar att delta i arbetet inför partiets nationella kongress. Vi ses kl 17:30-18:30 i fullmäktigesalen på Stadshuset.

Partistyrelsen har beslutat att kongressen kommer att handla om två områden; Framtidsinriktad utbildningspolitik och Partiet som organisation. Vid detta möte kommer vi att tillsammans besvara ett antal frågeställningar som sedan skickas in till partistyrelsen. Partistyrelsen arbetar sedan fram programtexter utifrån de svar som inkommit från landets arbetarekommuner. Texterna skickas ut på remiss under december.

Läs gärna igenom frågorna inför måndagens möte (Klicka på länken nedan)

Öppet forum