Medlemsutbildning S2

  • 25 september

S2an: Fortsättning – Ideologi, historia och organisation.

25-26 september 2021. Utbildningen kommer förhoppningsvis ske fysiskt i Linköping, om det inte är möjligt kommer utbildningen ske digitalt. Erica Nådin och Lotta Bäckman kommer vara handledare för utbildningen.

Anmäl dig senast 15 september till ombudsman Fia Storkull, [email protected].

 

Datum: 25-26 september 2021

Tid: 09.00-15.00 båda dagarna