Knacka dörr

  • 09 september 10:00 - 19:00

Hej. Vår viktigaste insats i valrörelsen är den där vi knackar dörr. Varje dörr vi knackar och varje samtal vi för tar oss ett steg närmare valvinst den nionde september. Hoppas att du vill vara med och arbeta för ett tryggare Linköping.