Foto: Niklas Landstedt

Inför Partikongress2019

  • 15 november 17:30 - 19:30
  • Linköpings stadshus

Torsdag 15 november inbjuds alla medlemmar till en kväll med partikongress2019 i fokus.

Kvällens innehåll (Handlingar läggs till efter hand)

  • Utfrågning av ombudskandidater

På plats finns de som kandiderar till partikongressombud så att du kan bilda dig en uppfattning inför det val som du som medlem ska göra.

Under mötet kommer vi också att arbeta med Östgötalinjen, den gemensamma politiska inriktningen för Östergötlands partidistrikt, som är ute i arbetarekommunen på remiss.

  • Val av ombud till partikongressen

Alla betalande medlemmar har rätt att rösta på tre kandidater som ska representera Linköping och Östergötland under kongressen i Örebro, våren 2019.