Digitalt Representantskap

  • 27 april 17:30 - 20:00

Välkommen till Socialdemokraterna i Linköpings första digitala representantskap!

Måndag 27 april kl 17.30 är det dags för representantskap igen, men i och med rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens senaste råd, kommer detta representantskap att vara helt digitalt. Vi kommer att ha mötet via Zoom.

Representantskapet kommer börja med en gästföreläsning av Torbjörn Hållö, LO-ekonom. Han kommer tillsammans med oss diskutera hur vi vinner tillbaka LO-väljarna och hur vi som parti behöver göra för att arbetarklassen ska bli de ekonomiska vinnarna igen. Under representantskapet kommer vi även få höra mer om regionens arbete. Helena Balthammar, regionråd från Linköping, kommer att informera om läget och det framtida arbetet i region Östergötland.

Handlingar till representantskapet:
Dagordning repskap 200427