Digitalt representantskap april

  • 26 april 17:30 - 20:00

Välkommen på digitalt representantskap med Socialdemokraterna i Linköping.

Denna gång kommer vi behandla inkomna motioner. Förslag till dagordning, motioner samt motionssvar hittar du nedan.

Datum: 26 april

Tid: 17.30-20.00

Plats: Zoom

Förslag dagordning repskap 190426

Samtliga motioner och motionssvar repskap april

Är du valt ombud för din s-förening men vet redan nu att du inte kan vara med? Kontakta en ersättare från din s-förening.

Socialdemokraterna i Linköping samlas nio gånger per år för representantskap, vilket är ett stort medlemsmöte dit alla som är medlemmar bjuds in. På representantskapen diskuterar vi större politiska frågor, väljer företrädare med mera.