Digitalt Representantskap 28 september

  • 28 september 17:30 - 19:00

Välkommen till Socialdemokraterna i Linköpings digitala representantskap!

Måndag 28 september kl 17.30 är det dags för representantskap igen!

Representantskapet kommer börja med en gästföreläsning av Andrea Törnestam, SSUs förbundssekreterare, som kommer att prata om organisation och att organisera verksamhet för medlemmarna.

Handlingar till representantskapet:
Dagordning repskap 200928
Valberedningens förslag
Inkomna nomineringar fyllnadsval september 2020