Digitalt Representantskap 19 oktober

  • 19 oktober 17:30 - 19:00

Välkommen till Socialdemokraterna i Linköpings digitala representantskap!

Måndag 19 oktober kl 17.30 är det dags för representantskap igen.

Under detta representantskap kommer vi bland annat att behandla alla motioner som medlemmar skickat in under året.

Handlingar till representantskapet:
Dagordning repskap 201019
Motionshäfte 2020