Årsmöte 2024

  • 25 mars 17:30

Välkommen på Socialdemokraterna i Linköpings årsmöte. Måndagen den 25 mars kl. 17.30 träffas vi för att lägga verksamhetsåret 2023 till handlingarna. Årsmötet kommer att vara i kommunfullmäktigesalen i Linköpings Stadshus.

Om du som valt ombud för din s-förening inte har möjlighet att delta vid mötet uppmanas du kontakta någon av din förenings ersättare. 

Varmt välkommen!