Årsmöte 2020

  • 28 mars 13:30 - 16:00

Välkommen på årsmöte med Socialdemokraterna i Linköping!

Datum: lördag 28 mars, 2020
Klockan: 13.30
Plats: Kärna skolas matsal, Malmslätt

Om du är vald till ombud för din s-förening och är förhindrad att delta vid årsmötet uppmanas du ta kontakt med en ersättare från din förening.

Med rådande omständigheter finns möjlighet att delta på årsmötet digitalt. Hör i sådana fall av dig till [email protected] för mer information.

Handlingar till årsmötet:

Förslag till dagordning vid årsmöte 2020 för Linköpings Arbetarekommun
Verksamhetsberättelse AK 2019
KF-gruppens verksamhetsberättelse 2019
Behandlade motioner 2019
Revisionsberättelse för 2019
Resultaträkning 2019
Balansräkning 2019 200213
Valärenden årsmötet 2020