Partikongress 2019

Här kommer information om partikongressen 2019 samlas och uppdateras med information löpande. 2019 års ordinarie partikongress går av stapeln den 22-24 mars i Örebro.

Kongressen kommer att behandla politiska och organisatoriska program som partistyrelsen föreslår. Dessa program har varit på remiss i arbetarekommunerna under december 2018 och partistyrelsens förslag till program kommer skickas ut närmare kongressen.

Valda ombud Linköping:

Linköping har tre ombud till partikongressen. Röstningen pågick under november-december 2018 och de tre som valdes är Kristina Edlund, Mikael Sanfridson och Peter Hermansson.

 

 

facebook Twitter Email