10 miljoner till förebyggande arbete i Skäggetorp

Linköping inleder en satsning riktad mot barn och unga i Skäggetorp, efter att kommunen beviljats EU-bidrag. Fokuset blir att erbjuda fler barn en meningsfull fritid och förhindra rekrytering in i kriminalitet.

Skäggetorp är en stadsdel med högre arbetslöshet och lägre skolresultat än övriga kommunen. Flera allvarliga händelser kopplade till kriminalitet har ägt rum, och enligt Polismyndigheten har kriminella påverkan på lokalsamhället. De individer som är inblandade i kriminella nätverk är dock mycket få i förhållande till alla som bor i Skäggetorp.

En meningsfull fritid ökar chansen till en lyckad skolgång, och skolan är avgörande för att förhindra att unga dras in i kriminalitet. Som en del i satsningen kommer barn i årskurs ett och två, vars vårdnadshavare varken jobbar eller studerar, få möjlighet att gå på fritids. Annars är sysselsättning hos föräldrarna ett krav för att erbjudas fritidsplats.

Mötesplatsen Agora kommer även utöka antalet fritidsaktiviteter riktade till barn i mellanstadiet. 

Kommunen kommer utöver det att anställa en person som ska samordna samarbetet SSPF, vilket är en förkortning för insatser mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Satsningen går ut på att ge stöd åt barn som löper risk att hamna i kriminalitet. 

Samtliga insatser är planerade för de kommande tre åren.