Partikongress 2019

Här kommer information om partikongressen 2019 samlas och uppdateras med information löpande. 2019 års ordinarie partikongress går av stapeln den 22-24 mars i Örebro.

Kongressen kommer att behandla politiska och organisatoriska program som partistyrelsen föreslår. I december får vi ta del av de två texter som partistyrelsen formulerat på kongressens två teman; Partiet som organisation och Framtidsinriktad utbildningspolitik. Texterna har tagits fram efter det Öppna forum som genomfördes tidigare i höst. Remissperioden pågår 3 december – 7 januari.

Socialdemokraterna i Linköping bjuder in till en remissworkshop torsdagen den 6 december där alla kloka medlemmar är välkomna att delta. http://socialdemokraternalinkoping.se/kalendarium/remissworkshop-partikongress-2019/

Ombudsval i Linköping – viktiga datum

Rätt att rösta i Linköping har medlemmar som senast 31 oktober erlagt sin medlemsavgift. Linköping har 3 ombud och de som kandiderar kan du se här

tisdag 4 december kl.12-15 Röstning på expeditionen

måndag 10 december kl.10-14 Röstning på expeditionen

tisdag 11 december kl.10-14 Röstning på expeditionen

onsdag 12 december kl.10-14 Röstning på expeditionen

 

 

facebook Twitter Email