Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Uppfyllda vallöften från 2014

I slutet av mandatperioden kunde vi bocka av flera vallöften vi gav inför valet 2014:


1. Stoppa utförsäljningen av Linköpings äldreomsorg

 Vi har fördubblat andelen offentligt driven omsorg

2014 var bara 20 procent av Linköpings äldreomsorg offentligt driven. Privatiseringarna hade gått för långt och kommunen hade svårt att hålla rätt kompetens i den offentliga omsorgen. Därför gick vi till val på att kommunalisera fler boenden och låta de privata alternativen vara ett komplement. Vi sätter människa framför marknad.

Nu närmar vi oss mandatperiodens slut och har fördubblat antalet äldreboenden som drivs i kommunal regi – från 20 procent till 40 procent.

Men äldreomsorgen blir per automatik inte bättre enbart för att den drivs kommunalt. Därför har vi infört nya krav på verksamheterna, bland annat dessa:

  • Ett lägsta bemanningskrav
  • Minimikrav på sjukskötersketid
  • Det ska finnas en chef på plats på varje boende


Vi har satsat på personalen

Personalen är vår viktigaste resurs och vi har gjort stora satsningar på att anställa mer personal i Linköpings äldreomsorg.

Vi har infört krav på att personalen i äldreomsorgen ska ha villkor som minst motsvarar dem i kollektivavtalet. Det innebär bland annat att all personal i vår kommun nu har rätt till:

  • Samma minimilön och övriga ersättningar som i kollektivavtalet.
  • Tjänstepension.
  • Viktiga försäkringar som inte garanteras enligt lag.

 

Vi har också börjat införa rätt till heltid fortlöpande på boenden som är uppe till omprövning.


2. Mindre klasser och mer kunskap framför skattesänkningar

Vi har höjt lärartätheten

Sedan vi tillträdde 2015 har lärartätheten höjts i grundskolan för varje år. Vi gjorde bland annat en lågstadiesatsning som gav cirka 60 nya tjänster.

Ett kvitto på att vi är på rätt väg är att Linköping har klättrat som en av Sveriges bästa skolkommuner. I Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun hamnade Linköping på plats 43 av Sveriges 290 kommuner år 2017. 2014 låg vi på plats 75.

Men mycket återstår att göra. Skillnaden i studieresultat mellan elever med hög- och lågutbildade föräldrar är alltför stor.

Vi vill fortsätta jobba för att Linköping ska bli en plats där alla elever har samma chans att klara skolan – oavsett familjens utbildningsbakgrund. Vi har inte nått vårt mål förrän vi har en skola för alla.

Vi har infört läxhjälp för alla

Alla elever kan någon gång behöva stöd i skolarbetet, och möjligheten att få det ska inte avgöras av om föräldrarna kan hjälpa till. Under den här mandatperioden har vi därför sett till att alla elever i kommunen erbjuds läxhjälp.

Läxhjälpen kan se ut på olika sätt. Den kan erbjudas på morgon eller eftermiddag vid ett par tillfällen i veckan, kanske under skolfritids, som är en förlängd skoldag. Nya Rydskolan har till exempel haft ett samarbete med Ingenjörer utan gränser.


3. Att bygga bort bostadsbristen

Vi har byggt mer än tusen bostäder per år

Linköping har tagit täten i att bygga bort bostadsbristen, faktum är att vi är en av kommunerna som bygger mest i landet. Det behövs. Vi är en växande kommun med en bostadsbrist som vi behöver bygga i kapp.

Sedan vi tillträdde efter valet 2014 har vi byggt mer än tusen bostäder i snitt per år, och bostadsbyggandet är nu uppe i rekordnivå.

2017 blev 1 850 bostäder inflyttningsklara i kommunen. Så många har inte färdigställts sedan 1972.

När 2018 är slut kommer vi också landa på över 1 000 bostäder.

Vi har byggt både hyresrätter och bostadsrätter

Att hålla en hög bostadsproduktion är bra, men för att möta invånarnas behov får vi inte glömma att utbudet behöver bestå av både hyresrätter och bostadsrätter.

Visste du att cirka hälften av alla Linköpingsbor bor i hyresrätt? Av dessa står vårt kommunala bostadsbolag Stångåstaden för ungefär hälften.

En tydlig linje i vår politik är att alla ska ha råd att bo. Därför har 70 procent av bostäderna i Stångåstaden en lägre hyra än 7 000 kronor. Genom att förvalta bolaget på ett bra sätt och renovera till rimliga kostnader kan vi hålla nere en stor del av hyrorna.

Parallellt satsar vi också på grönområden. Ett exempel är naturreservatet i Södra Vallaskogen som vi har fördubblat.

facebook Twitter Email