Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vallöfte – Skolan

Alla barn ska kunna läsa en enklare text när de går ut årskurs ett.

Elever som hamnar efter i läsning hamnar lätt efter i andra ämnen. Därför är god läsförmåga viktigt för att klara kunskapsmålen.

Vi behöver stärka läsförmågan bland barn och unga. Den senaste PISA-rapporten visar dessutom att elevernas familjebakgrund fått ökad betydelse för hur väl de lyckas i skolan. Därför vill vi:

  • Bygga ut skol- och stadsdelsbiblioteken
  • Ge mer tid för eleven med läraren
  • Att barn som behöver stöd ska få det direkt

 

Bygga ut skol- och stadsdelsbiblioteken

För att göra läsandet mer tillgängligt i hela kommunen vill vi bygga ut och förbättra skol- och stadsdelsbiblioteken. Ett exempel är biblioteket i Skäggetorp som kommer flyttas från centrum till allaktivitetshuset som invigs efter sommaren. Vi vill också bygga fler stadsdelsbibliotek med start i Berga.

Bra läskunskaper är avgörande när fake news växer sig starkare – även källkritik. Där har biblioteken en viktig roll.

Mer tid för eleven med läraren

Vi vill anställa fler yrkesgrupper i skolan, till exempel lärarassistenter och rastvakter. Då får eleverna mer tid med lärarna. Vi har redan börjat ta in andra yrkesgrupper och vill nu bredda och permanenta de projekten.

Barn som behöver stöd ska få det direkt

Fler yrkesgrupper i skolan underlättar även för lärarna att tidigt ge stöd åt elever som behöver det. Vi behöver också anställa fler lärare.

Linköping har fått högre lärartäthet under senaste mandatperioden, och har högre lärartäthet än jämförbara kommuner i Sverige. Men vi behöver anställa ännu fler lärare.

 

 

 

 

facebook Twitter Email