Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vallöfte – Integrationen

Alla i Linköping som kan jobba ska jobba.

Bland nyanlända män som kom till Sverige 2011 hade hälften ett arbete efter tre år. För kvinnorna tar det längre tid. Därför satsar vi särskilt på nyanlända kvinnor i kommunen.

Våra vallöften är:

  • Hälften av alla nyanlända kvinnor ska vara i arbete eller studier efter tre år
  • 1 000 nya extratjänster fram till år 2022
  • Obligatorisk språkundervisning för personal inom omsorgen

 

Nyanlända kvinnor ska vara etablerade efter tre år

Nyanlända kvinnor har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden.

En orsak är att många kommer från länder där kvinnor inte arbetar i lika hög utsträckning som män. Kvinnor tar ut större delen av föräldraledigheten. Många har även låg utbildning.

Bland nyanlända män som kom till Sverige 2011 hade hälften ett arbete efter tre år. Vi vill uppnå samma resultat för nyanlända kvinnor i kommunen. Det är en jämställdhetsfråga.

Tusen nya extratjänster fram till 2022

Extratjänster är statligt finansierade jobb med lön enligt kollektivavtal. Personen blir en extra resurs för arbetsgivaren och det finns stor flexibilitet i hur tjänsten kan utformas.

På så sätt får kvinnor som saknar tillräcklig utbildning, språkkunskaper eller arbetslivserfarenhet möjlighet att komma in i arbetslivet och skapa nya kontakter.

En extratjänst varar i max två år. Målet är att den anställda sedan ska vara redo för ett vanligt jobb eller studier som leder till jobb.

Obligatorisk språkundervisning för personal inom omsorgen

Tyvärr är nivån efter avslutade SFI-studier ofta inte tillräckligt hög när man kommer ut i arbetslivet.

Det handlar till exempel om att kunna kommunicera med människorna som brukar omsorgen och klara dokumentationen inom exempelvis äldreomsorgen.

Därför vill vi i samarbete med arbetsmarknadens parter införa obligatorisk språkundervisning för personal i omsorgen där språkkunskaperna behöver kompletteras.

facebook Twitter Email