Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Obligatorisk föräldrautbildning för nyanlända

På grund av svag anknytning till det svenska samhället och bristande språkkunskaper kan många föräldrar inte ge sina barn tillräckligt stöd. Vi vill att kommunen erbjuder en föräldrautbildning för nyanlända som ska bli obligatorisk om man har försörjningsstöd.

Frågan har blivit extra aktuell de senaste veckorna i och med den omfattande desinformationskampanjen mot den svenska socialtjänsten, som sprids på utländska plattformar. Linköpings kommun erbjuder idag flera föräldrautbildningar, men de är frivilliga och når inte dem med störst behov. Vi har därför lämnat in en motion om att starta en föräldrautbildning för nyanlända som…

Läs mer

Använd upphandlingar i klimatomställningen

Upphandlingar är ett bra verktyg för att uppnå största möjliga miljö- och klimatnytta. Vi vill styra de kommunala upphandlingarna mot att prioritera lokalproducerade varor med lågt klimatavtryck. De ska även ha ett tydligt fokus på att minska transporter.

Vi vill också stoppa produkter i upphandlingar som inte kan återvinnas eller återbrukas. Med anledning av detta bör stora inköp kombineras med en livscykelanalys av produkterna för att säkerställa att de kan återvinnas eller återbrukas. Våra satsningar: Stopp för inköp av produkter som inte kan återvinnas eller återbrukas. Målet bör vara att en produkt ska…

Läs mer

Inga utsatta områden 2030

2021 drabbades vår kommun av 13 skjutningar, vilket är extremt. Gängkriminaliteten tar tid att få bort, därför anser vi att ett rimligt mål är att Linköping inte ska ha något utsatt område 2030.

Att uppnå målet kräver ett långsiktigt arbete, därför föreslår vi 50 miljoner kronor som ska kunna användas under flera års tid riktat mot trygghet. Vi vill använda oss av metoden Orten bortom våldet, som är ett helhetsgrepp för att få bort våld och kriminalitet från samhället. Här finns inga enkla lösningar, strategin kan sammanfattas i…

Läs mer

Snåla inte på förskolan

Under en hel höst har Alliansen sett på medan förskolan i Linköping tvingats till besparingar. Slutligen valde de att täppa till de ekonomiska hålen men skadan är redan skedd.

Det borgerliga styrets sätt att hantera krisen i förskolan under hösten har varit bedrövligt. Personal har fått sägas upp och omplaceras, barngrupper har slagits sönder. I bland annat Corren har föräldrar larmat om ökad stress som går ut över barnen. Den akuta situationen i förskolan uppstod när Linköping fick mindre pengar i statsbidrag. Detta har…

Läs mer
facebook Twitter Email