Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Använd överskottet till att ordna sommarjobb

För att få ner den växande ungdomsarbetslösheten vill vi införa en sommarjobbsgaranti för Linköpings unga. Pengarna ska tas från kommunen som väntas gå med ett stort ekonomiskt överskott även i år.

Den ekonomiska återhämtningen i samhället går snabbare än väntat, mycket tack vare statliga stöd från regeringen. Det märks inte minst i Linköpings kommun, där den ekonomiska delårsrapporten visar ett högre resultat än det prognostiserade. Kommunen väntas gå 270 miljoner kronor plus 2021. Därför vill vi avsätta 10 miljoner kronor till en sommarjobbsgaranti. Vi behöver agera…

Läs mer

Stoppa kriminella aktörer i kommunens byggprojekt

Hälften av alla byggföretag som gick i konkurs 2020 var oseriösa med uteblivna skatteinbetalningar. Sådana aktörer ska inte kunna anlitas av våra kommunala bolag.

Linköpings kommun behöver en separat organisation som kan utföra kontroller på plats för att se vilka som rör sig på våra byggarbetsplatser. Vi behöver få insyn i hela ledet från huvudentreprenör till underentreprenör. Byggbranschen dras med stora problem i form av osund konkurrens och oseriösa aktörer. Ibland rör det sig om rentav kriminella aktörer som…

Läs mer

Tre åtgärder mot ungdomsrånen

Fotboja, övervakningskameror och en gemensam arbetsplats för polis och socialtjänst. Det tror vi behövs för att komma åt den senaste tidens ungdomsrån.

Eftersom Linköping drabbats av upprepade ungdomsrån på senare tid behövs hårdare åtgärder. Vi kan aldrig acceptera den utveckling vi ser nu. Det förebyggande arbetet är alltid det mest effektiva, men vi behöver även göra följande: Fotboja Sedan 1 januari kan unga som begår allvarliga brott dömas till övervakning med fotboja. Kommunen ska därför omedelbart ge…

Läs mer

Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt och olovliga bosättningar

Linköpings kommun behöver lägga i en högre växel för att upptäcka svarta hyreskontrakt och få bort olovliga bosättningar.

Handel med svarta hyreskontrakt och andrahandsuthyrning utan tillstånd är ett växande problem. Utredningar visar att så mycket som 30 procent av hyreskontrakten i storstadsområden kan omfattas av dem. Den 1 maj väntas en ny lag träda i kraft som gör att alla myndigheter blir skyldiga att meddela Skatteverket när det finns misstanke om fel i…

Läs mer
facebook Twitter Email