Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Representantskap 28 januari

Den 28 januari äger årets första representantskap rum. Representantskapet börjar 18.00 och vi kommer vara i fullmäktigesalen i Linköpings stadshus, Storgatan 43. Handlingar till representantskapet: Dagordning repskap 190128 Anmälan av motioner: 1901. Motion om utbildningsproducenter inom skolan 1902 – Förstärkt trafikutbildning i skolan 1903 – Flexibel-vuxenutbildning-på-modersmål 1904 – Motion till Linköping AK Mensskydd 1905 –…

Läs mer

Representantskap 15 oktober

Varmt välkommen till Socialdemokraterna i Linköpings högsta beslutande möte; representantskapet. Alla medlemmar är välkomna att delta i mötet, yttra sig och lägga förslag. Beslut fattas av de av föreningarna valda ombuden. Klicka på länken nedan för att se vad dagordningen innehåller. Förslag till dagordning181015 RS 181015 Valberedningens förslag Sammanställning inkomna nom Bolag Sammanställning inkomna nom…

Läs mer
facebook Twitter Email