Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt och olovliga bosättningar

Linköpings kommun behöver lägga i en högre växel för att upptäcka svarta hyreskontrakt och få bort olovliga bosättningar.

Handel med svarta hyreskontrakt och andrahandsuthyrning utan tillstånd är ett växande problem. Utredningar visar att så mycket som 30 procent av hyreskontrakten i storstadsområden kan omfattas av dem. Den 1 maj väntas en ny lag träda i kraft som gör att alla myndigheter blir skyldiga att meddela Skatteverket när det finns misstanke om fel i…

Läs mer

Öronmärk bostäder för dem som inte har råd att köpa

Många Linköpingsbor har inte har råd att köpa en bostad eller betala hyra i nyproduktion, trots ordnad ekonomi. Höga priser och få hyresrätter sätter käppar i hjulet. Vi vill att kommunen blir mer aktiv i att lösa bostadsfrågan.

Bostadsmarknaden i Linköping blir alltmer svårtillgänglig även för dem med ordnad ekonomi. Situationen liknar alltmer den i Stockholm, där unga vuxna inte har råd att flytta hemifrån och där en ensamstående inte kan hitta en bostad som motsvarar behoven. Många pensionärer hamnar också i kläm. Vi vill att kommunen fattar beslut om att upp till…

Läs mer

Ta bort delade turer i äldreomsorgen

Delade turer, som innebär en flera timmar lång obetald rast, är inte värdigt ett modernt arbetsliv. Det kommer definitivt inte locka yngre till äldreomsorgen.

Linköpings kommun borde avskaffa delade turer i äldreomsorgen. Delade turer används ofta på helgerna och innebär att personalen får en flera timmar ofrivillig paus mitt på dagen, innan det är dags att gå på nästa pass igen. Många bor för långt från arbetet för att hinna hem under pausen, och fackförbundet Kommunal har länge drivit…

Läs mer

Ta tillbaka städningen i kommunal regi

För att få bukt med oseriösa företag och förbättra kvalitén vill vi att all städning på kommunens förskolor och skolor återgår i kommunal regi.

Flera års effektiviseringar inom skolan har lett till att det idag finns få vuxna som kan skapa trygghet i korridorer och liknande miljöer. De som finns är ofta knutna till undervisningen. Mycket av städningen i skolans lokaler sker dessutom utanför skoltid, vilket gör att det ofta hinner bli smutsigt eller nedskräpat under dagen.     Rektorer vittnar…

Läs mer
facebook Twitter Email