Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Lisa från Linköping är ny SSU-ordförande

Lisa Nåbo, blivande polis och aktiv i Linköpingspolitiken, har valts till ny förbundsordförande för SSU.

Den 1 augusti valdes Lisa Nåbo till ny förbundsordförande för SSU. Vi är förstås extra stolta eftersom Lisa är från Linköping och aktiv hos oss lokalt. Vi ser fram emot att tillsammans med SSU fortsätta driva viktiga frågor som klimatomställningen samt lag och ordning.

Läs mer

Bygg en ny fullstor idrottshall i Ekholmen

Den styrande Alliansen har åter sagt nej till att bygga ut en idrottshall för att möta behoven hos föreningslivet. Nu föreslår vi att kommunen bygger en fullstor hall på Fredriksbergsområdet så snart som möjligt.

Eftersom antalet unga växer i Linköpings södra delar planerar kommunen att bygga ut Ekholmsskolan, Fredriksbergsskolan och Blästadsskolan. Vi socialdemokrater yrkade på att Blästadsskolans idrottshall också skulle byggas ut, men förslaget avslogs på Kommunstyrelsens sammanträde av den styrande Alliansen. Under valrörelsen lovade Allianspartierna dyrt och heligt att bygga ut idrottshallarna för att ge plats till skolan…

Läs mer

Använd överskottet till att ordna sommarjobb

För att få ner den växande ungdomsarbetslösheten vill vi införa en sommarjobbsgaranti för Linköpings unga. Pengarna ska tas från kommunen som väntas gå med ett stort ekonomiskt överskott även i år.

Den ekonomiska återhämtningen i samhället går snabbare än väntat, mycket tack vare statliga stöd från regeringen. Det märks inte minst i Linköpings kommun, där den ekonomiska delårsrapporten visar ett högre resultat än det prognostiserade. Kommunen väntas gå 270 miljoner kronor plus 2021. Därför vill vi avsätta 10 miljoner kronor till en sommarjobbsgaranti. Vi behöver agera…

Läs mer

Stoppa kriminella aktörer i kommunens byggprojekt

Hälften av alla byggföretag som gick i konkurs 2020 var oseriösa med uteblivna skatteinbetalningar. Sådana aktörer ska inte kunna anlitas av våra kommunala bolag.

Linköpings kommun behöver en separat organisation som kan utföra kontroller på plats för att se vilka som rör sig på våra byggarbetsplatser. Vi behöver få insyn i hela ledet från huvudentreprenör till underentreprenör. Byggbranschen dras med stora problem i form av osund konkurrens och oseriösa aktörer. Ibland rör det sig om rentav kriminella aktörer som…

Läs mer
facebook Twitter Email