Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vi vill ha ett tryggare Linköping

Nu presenterar vi vårt första vallöfte. Det handlar om hur vi ska få ett tryggare Linköping.

Vårt första vallöfte inför kommunvalet 2018 handlar om trygghet.

Ett samhälle som håller ihop bygger på invånare som känner sig trygga. Vi kan inte acceptera att otryggheten ökar och presenterar därför en handlingsplan för att stärka tryggheten bland Linköpingsborna. Den bygger på tre steg:

  • Motverka brottens orsaker
  • Alla som kan arbeta ska arbeta
  • Motverka brottslighet och skapa trygga miljöer

 

Vi vill motverka brottens orsaker

Genom att tidigt stoppa klotter och ta tag i alkohol- och droganvändning bland unga stoppar vi inkörsporten till tyngre brottslighet.

Ideella krafter kan göra ännu mer för att öka tryggheten och jobba mot exempelvis hedersrelaterat våld – med rätt stöd.

Vi vill också sätta in mer stödinsatser till föräldrar vars barn har hög frånvaro i skolan.

Vi vill stärka kommunens närvaro i kommundelarna

Under mandatperioden har vi stärkt kommunens närvaro i olika kommundelar, bland annat genom att flytta ut socialtjänsten till Berga och Lambohov.

Får Socialdemokraterna förtroendet att fortsätta styra kommunen efter valet 2018 vill vi placera ut mer kommunal verksamhet i stadsdelarna.

Vägen till jobb är avgörande

Att ha ett arbete att gå till ger en meningsfull tillvaro och är en grundsten i samhället.

Vi vill bygga ut kommunanställningarna. I första hand ska det vara tjänster som kan bidra utöver det som ordinarie personal gör. Vi vill också utöka sommarjobben till unga och ställa krav på aktivitet för att få försörjningsstöd.

Motverka brottslighet och skapa trygga miljöer

Det ska bli enklare för Linköpingsborna att rapportera in platser som upplevs otrygga. Vi vill även förstärka närvaron av ordningsvakter och vuxna utomhus.

Kameraövervakning och tysta larmknappar kan stärka företagarnas och handlarnas trygghet. I den här frågan vill vi utöka samarbetet med företagarorganisationer.

facebook Twitter Email