Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Skriv under vår kampanj för att stoppa utförsäljningen

Alliansen, med stöd av SD, förbereder just nu att sälja ut stora delar av hemtjänsten i Linköping. Vi har startat en kampanj där du kan skriva under för att förhindra det.

Här skriver du under kampanjen. 

Vi socialdemokrater vill att all hemtjänst ska drivas i kommunal regi genom Leanlink. Här i Linköping har kommunen sagt upp 16 av 20 hemtjänstföretag på grund av brister i omsorgen. Bristerna handlade om otillräcklig kompetens, otillräcklig omsorg samt fusk med skattemedel. Tvärtemot vad de borgerliga partierna och SD säger, finns gott om belägg för att privat driven hemtjänst är sämre än kommunens egen hemtjänst.

Insynen och uppföljningen av den äldres omsorg försvåras också i privata företag, till skillnad mot kommunens egen hemtjänst, där vi får större möjligheter att rätta till sådant som inte fungerar

Låt inte privatiseringen av Linköpingsbornas äldreomsorg fortsätta!

facebook Twitter Email