Politikutveckling

Styrelsen har under föregående år arbetet med olika politikområden för att förbättra vår politik. Nu vill vi ha dina synpunkter för att fortsätta utveckla klok politik för linköpingsborna.

Valprogramgruppen har påbörjar sitt arbete med att ta fram ett valprogram inför valet 2018. Nu har du och din s-förening möjlighet att lämna synpunkter på vad ni tycker ska vara med i valprogrammet.

Ni kan som enskild eller s-förening skicka in synpunkter på ett eller alla fyra av de prioriterade politikområdena; jobb, bostäder, äldre/välfärd, utbildning.

För att valprogramgruppen ska ha möjlighet att ta med era synpunkter behöver ni skicka in dem senast den 30e september.

Lämna era synpunkter här>>