ASTAR, KONDITOR OCH RESTAURANG. Foto & Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna

Nyanlända kvinnor ska snabbare komma i arbete

Bland nyanlända män som kom till Sverige 2011 hade hälften ett arbete efter tre år. För kvinnorna tar det längre tid. Socialdemokraterna i Linköping satsar därför särskilt på nyanlända kvinnor i kommunen.

En orsak till att det går snabbare för männen att få ett jobb är att många nyanlända kommer från länder där kvinnor inte arbetar i lika hög utsträckning som män. Kvinnor tar ut större delen av föräldraledigheten. Många har även låg utbildning.

Våra vallöften är:

  • Hälften av alla nyanlända kvinnor ska vara i arbete eller studier efter tre år
  • 1 000 nya extratjänster fram till år 2022
  • Obligatorisk språkundervisning för personal inom omsorgen

 

Läs mer hur vi vill göra för att underlätta för nyanlända kvinnor att få sitt första jobb.