Hur ska Linköpings äldreomsorg styras?

Ett moderatlett styre i kommunen efter valet innebär att all äldreomsorg kommer upphandlas.

Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag för 2019 visar planer på besparingar inom äldreomsorgen och utökade privatiseringar.

Moderaterna skriver att de vill konkurrensutsätta äldreomsorgen mer för att minsta kostnaderna. Kristdemokraterna vill spara 11 miljoner kronor genom att öka upphandlingarna.

– Vi socialdemokrater vill att majoriteten av äldreomsorgen ska drivas kommunalt. Vi vill se så lite vinstintressen som möjligt. Det här är ett klockrent exempel på skillnaden mellan olika partier, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraternas lista.

De 40 boenden och servicehus som idag drivs av Leanlink riskerar att övergå till privat drift nästa mandatperiod om kommunen får ett borgerligt styre efter valet.

– Ständiga upphandlingar skulle störa kontinuiteten för de äldre och personalen. Eftersom vi får fler äldre behöver vi bygga ut äldreomsorgen, inte spara på den, säger Mikael Sanfridson (S), äldrenämndens ordförande och kandidat i årets kommunval.

Under mandatperioden har Moderaterna och Kristdemokraterna yrkat avslag på flera reformer som genomförts, till exempel rätt till heltid, ett lägsta bemanningskrav och att personalen ska ha villkor som minst motsvarar dem i kollektivavtalet.

Huruvida de kommer finnas kvar vid ett eventuellt moderatlett styre finns inget svar på i dagsläget.