Budget för 2019

I tisdags lade vi fram vårt budgetförslag till 2019. Det är en budget som bygger vidare på vår budget från juni som vi lade tillsammans med Koalition för Linköping. 

Budgeten innehåller tre större satsningar på en jämlik skola, bryta äldres ensamhet och framtidens välfärd. En jämlik skola handlar om att ge alla barn och unga möjligheten att nå skolans kunskapsmål för att de ska kunna ta sig vidare till gymnasiet och arbetslivet. Satsningar som vi vill se är bland annat på fler yrkesgrupper inom skolan som kan avlasta våra lärare så lärare och elev får mer tid tillsammans. Men vi vill också se mer resurser till elevhälsan och en utbyggnad av tvålärarsystem.

För att bryta äldres ensamhet och få bort den otrygghet som de kan känna och minska den psykiska ohälsan bland äldre vill vi se fler träffpunkter för äldre i våra kommundelar. Det ska vara lätt att träffa andra för att kanske äta lunch tillsammans eller delta i en kultur- eller fritidsaktivitet. Vi socialdemokrater vill också att Linköpings kommun påbörjar ett avskaffande av delade turer inom omsorgen.

När det gäller framtidens välfärd vill vi satsa pengar från våra kommunala bolag på att säkra att välfärden har personal med rätt kompetens. Det kan handla om barnskötare som utbildar sig till förskolelärare, undersköterskor eller sjuksköterskor som påbörjar en specialist utbildning. Vi måste satsa på detta för att kunna öka ambitionerna för välfärden. Att vi satsar pengar från våra kommunala bolag handlar om att en del av vinsten som våra bolag gör ska återinvesteras i vår välfärd. Det här är bolag som ägs av alla Linköpingsbor och då ska pengarna också komma alla till del.

Hela budgeten finns här.