Budget 2019: 25 miljoner extra till äldreomsorgen

Idag presenterade vi tillsammans med våra samarbetspartier en satsning ur de kommande budgeten. 25 miljoner extra ska gå till en starkare äldreomsorg under 2019.

Äldrenämnden får 25 miljoner extra i budgeten för 2019. Det är pengar som ska gå till att fortsätta öka kvaliteten i Linköpings äldreomsorg och göra vår gemensamma välfärd starkare.

– Linköping har en bra äldreomsorg, men vi vet att det finns äldre som känner sig ensamma och otrygga och det måste vi möta upp. Alla i Linköping ska känna sig trygga. Därför satsar vi på ökad bemanning och fler träffpunkter för att minska den ofrivilliga ensamheten, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Äldrenämnden har under mandatperioden fått stora ekonomiska tillskott. Pengar som bland annat gått till mer personal och förbättrade möjligheter till fritidsverksamhet för de äldre. Samtidigt har äldrenämnden satsat på bättre mat, en satsning som nu fortsätter i budgeten för 2019.

Äldrenämnden har idag en budgetram på 1,24 miljarder kronor.