Budget 2018: Miljoner till ökat trygghetsarbete

I kommunstyrelsens budget för 2018 finns en satsning på trygghetsvakter med, totalt utökas trygghetsarbetet med 3 miljoner under 2018.

Kommunstyrelsen ska i början av november fatta beslut om internbudget för 2018. En av satsningarna handlar om ett tryggt Linköping.

– Ingen ska behöva vara rädd när man går hem på kvällen. För att skapa en trygg kommun behöver vi samverka med flera aktörer. Därför kommer vi bjuda in bland annat Polisen och fastighetsägare för att diskutera hur vi skapar trygga miljöer där Linköpingsborna rör sig, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Linköping har under de senaste åren förbättrat det förebyggande arbetet. Många områden har förstärkts, så som stödet till familjer med problem, skolans och socialtjänstens samverkan, fältverksamhet med polare, det brottsförebyggande arbetet och ökade insatser för en fullföljd skolgång.

Här kan du läsa hos P4 Östergötland om satsningen.