Ingen socialdemokrati utan fika och kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Budget 2018: Stärkt arbete för att nå barn och unga i utsatta miljöer

Koalition för Linköping med S, MP och L satsar i budget för 2018 ytterligare medel för att bättre nå de barn och unga som lever i utsatta miljöer.

I oktober beslutade nämnderna om internbudgetar för 2018, där avsattes medel för bland annat arbetet med att stärka de barn och unga som lever i mer utsatta miljöer så att stöd finns lättillgängligt. Bland annat ska barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden fortsätta utveckla arbetet med Skolfam-team som främjar och stärker familjehemsplacerade barns skolgång.

– Vi behöver fler och bättre insatser för de barn och unga som växer upp i utsatta miljöer. Linköping har tidigare inte gjort tillräckligt, vi är en välmående kommun och kan göra mer. Med insatser som Skolfam och Familjelotsens kan vi bättre arbete med barn och unga i behov av stöd, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Skolfam har visat sig vara ett lyckat arbete och därför förstärker vi arbetet med ytterligare ett team. Det innebär att teamen ska nå alla familjehemsplacerade barn i Linköping, säger Elisabeth Gustafsson (S), ordförande i socialnämnden.

facebook Twitter Email