Budget 2017

Linköpings kommun styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna. I juni 2017 beslutade kommunfullmäktige om en rambudget för Linköpings kommun 2018. Under hösten kommer respektive nämnd fatta beslut om egen budget som fastslås i kommunfullmäktige i november.

 

Rambudget Linköpings kommun 2018

facebook Twitter Email